EekBoek Boekhouden

EekBoek

Electronisch Boekhouden voor het MKB
EekBoek
Documentatie » De EekBoek shell » Opdrachten


Opdrachten

De meeste ebshell opdrachten hebben betrekking op het uitvoeren van boekingen en het maken van rapportages. Deze opdrachten worden in de betreffende documentatie besproken.

Voor vrijwel alle ebshell opdrachten geldt dat er een korte uitleg wordt gegeven na ingeven van de opdracht help gevolgd door de naam van de opdracht. De losse opdracht help geeft een overzicht van alle opdrachten die uitleg kunnen geven.

adm_balans

Zie Het openen van de administratie.

adm_balanstotaal

Zie Het openen van de administratie.

adm_begindatum

Zie Het openen van de administratie.

adm_boekjaarcode

Zie Het openen van de administratie.

adm_btwperiode

Zie Het openen van de administratie.

adm_naam

Zie Het openen van de administratie.

adm_open

Zie Het openen van de administratie.

adm_relatie

Zie Het openen van de administratie.

balans

Maakt een balansoverzicht.
Zie Rapportages: Balans.

boekjaar

boekjaar code

Maakt het opgegeven boekjaar het standaard boekjaar voor volgende opdrachten.

btwaangifte

Produceert de gegevens voor de BTW aangifte.
Zie Rapportages: BTW aangifte.

dagboeken

Deze opdracht geeft een lijstje van beschikbare dagboeken.

exit

Deze opdracht beëindigt de EekBoek shell.

export

Zie Import en Export.

grootboek

Maakt het grootboekoverzicht.

Zie Rapportages: Grootboek.

help periodes

Deze opdracht geeft uitleg over de verschillende vormen waarin een periode-aanduiding kan worden gegeven.

help rapporten

Deze opdracht geeft uitleg over algemene zaken met betrekking tot het aanmaken van rapportages.

import

Zie Import en Export.

include

Zie de EekBoek shell.

jaareinde

Zie De jaarafsluiting.

journaal

Toont alle uitgevoerde boekingen (het Journaal).
Zie Rapportages: Journaal.

logout

Deze opdracht beëindigt de EekBoek shell.

openstaand

Zie Rapportages: Openstaande posten.

proefensaldibalans

Zie Rapportages: Proef- en Saldibalans.

quit

Deze opdracht beëindigt de EekBoek shell.

relatie

Aanmaken nieuwe debiteur of crediteur. Zie Debiteuren en Crediteuren.

result

Aanmaken overzicht resultatenrekening.
Zie Rapportages: Resultatenrekening.

schema

Onderhoud van het schema.
Op dit moment kunnen hiermee alleen grootboekrekeningen worden toegevoegd aan een bestaande administratie. Dit is de in de praktijk meestvoorkomende behoefte.

Voorbeeld:

schema gbk 2305 D "Mijn bankrekening" 23

Dit maakt een nieuwe balansrekening 2305 aan als debetrekening onder verdichting 23. De verdichting bepaalt of het een balans of resultaatrekening is. Zie De administratiegegevens voor meer details over het schema en de grootboekrekeningen.

toon

Deze opdracht toont een boeking in een vorm waarin deze opnieuw (of gewijzigd) kan worden uitgevoerd.

De getoonde boeking wordt tevens teruggeplaatst in de invoer van de EekBoek shell en kan met de Pijltje-Omhoog toets worden klaargezet voor verdere verwerking.

De opdracht toont standaard de laatst uitgevoerde boeking, maar er kan ook een boekstuk worden geselecteerd door dit als argument mee te geven, bijvoorbeeld:

toon inkopen:12

verwijder

Deze opdracht verwijdert een boeking.

De verwijderde boeking wordt teruggeplaatst in de invoer van de EekBoek shell en kan met de Pijltje-Omhoog toets worden klaargezet voor verdere verwerking.

De opdracht verwijdert standaard de laatst uitgevoerde boeking, maar er kan ook een boekstuk worden geselecteerd door dit als argument mee te geven, bijvoorbeeld:

verwijder inkopen:12

Let op: Een boeking kan alleen worden verwijderd wanneer deze niet wordt gebruikt, bijvoorbeeld in een ander boekstuk.Powered by Perl

Copyright © 2005-2021 Squirrel Consultancy. All Rights Reserved.
Deze site is gemaakt met de TT2Site Site Builder.
docs/ebshell/commands.html laatste aanpassing 01 februari 2017, 08:41:15