EekBoek Boekhouden

EekBoek

Electronisch Boekhouden voor het MKB
EekBoek
Documentatie » Overzichten » Journaal


Het Journaal

Het boeken van en naar grootboekrekeningen vindt plaats in zogenaamde journaalposten. Per regel wordt daarin aangegeven of een bedrag van of naar een rekening gaat (debet of credit). Hierbij kan geen geld onderweg verdwijnen: het totaal van de geboekte regels van en naar is altijd nul.

Syntaxis

journaal opties selectie

Opties

--periode=periodeaanduiding De begin- en einddatum voor dit rapport. Deze datums moeten liggen tussen het begin van de administratie en de huidige datum.
--boekjaar=code Het boekjaar waarover de rapportage moet worden aangemaakt.
Deze optie kan niet worden gebruikt samen met --periode.
--nodetail

Er wordt alleen het uiteindelijke totaalbedrag getoond, en niet de details van alle boekingen.

--output=file De uitvoer wordt naar het opgegeven bestand geschreven. De extensie van de bestandsnaam bepaalt de vorm waarin de rapportage plaatsvindt.
--page=regels Voor tekstuele rapportages, het aantal regels per pagina.
(Experimenteel)
--gen-type Bepaalt de vorm waarin de rapportage plaatsvindt. --gen-text, --gen-csv en --gen-html zijn vrijwel altijd mogelijk, overige waarden hangen af van de voor deze rapportage ondersteunde plug-ins.
--style=name Voor HTML uitvoer: specificeert de naam van de te gebruiken stylesheet.
Indien geen stylesheet wordt opgegeven wordt een stylesheet genoemd naar de rapportage gebruikt. Bijvoorbeeld, voor een balans rapportage wordt stylesheet css/balans.css gebruikt. Met de optie --style=other zou de gebruikte stylesheet worden: css/other.css
--title=text Voor HTML uitvoer: specificeert de titel van het document. Deze wordt opgenomen in de HTML <title>.

Selectie

De volgende selecties zijn mogelijk:
  • Op dagboek: door de naam van een dagboek op te geven worden alleen de boekingen van dat dagboek gerapporteerd.
    In plaats van de naam mag ook een zoekcode met SQL wildcards worden opgegenen.
  • Op boekstuk: de naam van het dagboek (of zoekcode) gevolgd door ‘:’ en het dagboeknummer.

Zonder datum-opties en andere selecties worden alle journaalposten van het lopende boekjaar gerapporteerd.

Uitvoer

Journaal Periode: 2014-01-01 t/m 2014-12-31 EekBoek Demo Administratie 2014 EekBoek, 2014-12-31 Datum Boekstuk/Grootboek Rek Debet Credit BTW% Tarief Boekstuk/regel Relatie -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2014-01-05 Inkoop:1 ADSL XS4ALL 2014-01-05 BTW Inkoop Hoog 4220 4,02 BTW ADSL 2014-01-05 Internetkosten 6905 19,16 21,0 Hoog ADSL 2014-01-05 Crediteuren 4100 23,18 ADSL ... 2014-12-31 Memoriaal:2 Afschrijving comp 2014-12-31 Afschr. kosten comp 6810 396,82 Afschrijving 2014-12-31 Afschrijving comput 1111 396,82 Afschrijving -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Totaal 22690,92 22690,92

Kopregels

Regel 1: De naam van dit rapport.
Regel 2: De rapportage-periode.
Regel 3: Links de naam van de administratie en rechts de programma-versie met de rapportagedatum.

Kolommen

Elke journaalpost bestaat uit een eigen kopregel, gevolgd door boekstukregels.

Datum
De datum van deze boeking
Boekstuk/Grootboek
Kopregel: Het boekstuk.
Boekstukregels: De omschrijving van de grootboekrekening.
Rek
Boekstukregels: Het rekeningnummer van de grootboekrekening.
Debet
De debet waarde.
Credit
De credet waarde.
BTW % Tarief
Het toegepaste BTW percentage en de tariefgroep.
Boekstuk/regel
Kopregel: De omschrijving van de grootboekrekening.
Boekstukregels: De omschrijving van deze boekstukregel.
Indien het een betaling betreft, zal de omschrijving worden voorafgegaan door een sterretje ‘*’.
Relatie
Indien het een betaling betreft, de code van de betreffende relatie.
Merk op dat de totaalbedragen voor debet en credit altijd gelijk zijn.


Powered by Perl

Copyright © 2005-2015 Squirrel Consultancy. All Rights Reserved.
Deze site is gemaakt met de TT2Site Site Builder.
docs/reports/journaal.html laatste aanpassing 20 februari 2014, 15:01:30