EekBoek Boekhouden

EekBoek

Electronisch Boekhouden voor het MKB
EekBoek
Documentatie » Overzichten » Openstaande posten


De Openstaande Posten

Openstaande posten zijn in- of verkoopboekingen waarvoor de betaling nog niet geheel is geschied. Het totaal van de openstaande posten komt op elk tijdstip overeen met de balanswaarde van de grootboekrekeningen Debiteuren (voor verkopen) resp. Crediteuren (voor inkopen).

Definities

De waarde van een openstaande boeking is de waarde van de oorspronkelijke boeking, verminderd met alle voor deze boeking verwerkte betalingen tot op het tijdstip van de rapportage.

De balanswaarde van een grootboekrekening is de waarde ingevoerd op de openingsbalans, vermeerderd met de waarde van alle op deze grootboekrekening uitgevoerde boekingen.

Syntaxis

openstaand opties

Opties

--per=datum De einddatum voor dit rapport. Deze datum moet liggen tussen het begin van de administratie en de huidige datum.
--boekjaar=code Het boekjaar waarover de rapportage moet worden aangemaakt.
Deze optie kan niet worden gebruikt samen met --periode.
--output=file De uitvoer wordt naar het opgegeven bestand geschreven. De extensie van de bestandsnaam bepaalt de vorm waarin de rapportage plaatsvindt.
--page=regels Voor tekstuele rapportages, het aantal regels per pagina.
(Experimenteel)
--gen-type Bepaalt de vorm waarin de rapportage plaatsvindt. --gen-text, --gen-csv en --gen-html zijn vrijwel altijd mogelijk, overige waarden hangen af van de voor deze rapportage ondersteunde plug-ins.
--style=name Voor HTML uitvoer: specificeert de naam van de te gebruiken stylesheet.
Indien geen stylesheet wordt opgegeven wordt een stylesheet genoemd naar de rapportage gebruikt. Bijvoorbeeld, voor een balans rapportage wordt stylesheet css/balans.css gebruikt. Met de optie --style=other zou de gebruikte stylesheet worden: css/other.css
--title=text Voor HTML uitvoer: specificeert de titel van het document. Deze wordt opgenomen in de HTML <title>.

Zonder datum-opties worden de openstaande posten per huidige datum gerapporteerd.

Uitvoer

Openstaande posten Periode: t/m 2014-05-16 EekBoek Demo Administratie 2014 EekBoek, 2014-12-31 Relatie Datum Omschrijving Bedrag Boekstuk ------------------------------------------------------------------------- ACME 2014-04-18 Perl Cursus rest 595,00 Verkoop:3 ACME 2014-05-14 Consultancy 714,00 Verkoop:4 Totaal ACME 1309,00 --------- Totaal Debiteuren 1309,00 XS4ALL 2014-05-10 ADSL 23,18 Inkoop:9 Totaal XS4ALL 23,18 --------- Totaal Crediteuren 23,18 -------------------------------------------------------------------------

Kopregels

Regel 1: De naam van dit rapport.
Regel 2: De rapportage-periode.
Regel 3: Links de naam van de administratie en rechts de programma-versie met de rapportagedatum.

Kolommen

De openstaande posten worden gerapporteerd met één boeking per regel, en getotaliseerd per relatie en per debiteuren/crediteuren.

Relatie
De code van de betreffende debiteur/crediteur.
Datum
De boekingsdatum.
Omschrijving
De omschrijving van de boekingsregel.
Bedrag
Het bedrag van de boeking.
Boekstuk
Het boekstuknummer.


Powered by Perl

Copyright © 2005-2015 Squirrel Consultancy. All Rights Reserved.
Deze site is gemaakt met de TT2Site Site Builder.
docs/reports/unpaid.html laatste aanpassing 20 februari 2014, 15:07:19