EekBoek Boekhouden

EekBoek

Electronisch Boekhouden voor het MKB
EekBoek
Documentatie » Jaarafsluiting


Het openen van een nieuw boekjaar

Wanneer de eerste boekingen van een nieuw jaar moeten worden ingevoerd moet eerst een nieuw boekjaar worden geopend. De EekBoek shell opdracht daarvoor is hetzelfde als die waarmee de administratie oorspronkelijk werd geopend:

adm_open

Na het uitvoeren van deze opdracht is de administratie gereed om boekingen in het nieuwe jaar uit te voeren.

De opdracht adm_open kan worden voorafgegaan door:

adm_boekjaarcode code

Hiermee wordt aan het nieuwe boekjaar expliciet een code toegekend. Wanneer deze opdracht niet is gegeven dan wordt het jaartal van het nieuwe boekjaar gebruikt.

adm_btwperiode keuze

Hiermee wordt aan het nieuwe boekjaar een, mogelijk gewijzigde, BTW periode toegekend.

Voor meer informatie over de adm_ opdrachten, zie Het openen van de administratie

De jaarafsluiting

Wanneer alle boekingen voor het boekjaar zijn afgewerkt, kan het boekjaar worden afgesloten.

Afsluiten houdt in dat de saldi van alle resultaatrekeningen worden opgeteld, dit levert het bedrijfsresultaat, en de saldi op nul worden gesteld. Het nieuwe boekjaar begint dus voor wat betreft de resultaatrekeningen met een schone lei.

Het bedrijfsresultaat wordt geboekt op de balansrekening die daarvoor is aangewezen, zie Koppelingen.

Tevens worden de balansrekeningen voor de BTW afgeboekt naar de balansrekening “BTW betaald”, zie Koppelingen. Ook de BTW rekeningen beginnen dus met een schone lei.

De jaarafsluiting wordt uitgevoerd met de EekBoek shell opdracht:

jaareinde --boekjaar=code

Uit veiligheidsoverwegingen moet het boekjaar expliciet worden opgegeven.

Een jaarafsluiting kan zo vaak worden uitgevoerd als nodig is, bijvoorbeeld wanneer er toch nog nagekomen boekingen in het vorige boekjaar zijn uitgevoerd. Het is ook mogelijk de jaarafsluiting ongedaan te maken met de opdracht:

jaareinde --boekjaar=code --verwijder

De jaarafsluiting wordt definitief door de optie --definitief aan de opdracht mee te geven. Hierna kan niet meer worden geboekt in het afgesloten jaar, en de afsluiting kan uiteraard niet meer worden verwijderd.

De jaarafsluiting produceert twee rapporten: het journaal van de afboekingen, en een overzicht van (eventuele) openstaande posten.

Indien gewenst kan de jaarafsluiting uit opdrachten aanmaken om het nieuwe boekjaar te openen in een aparte administratie:

jaareinde --boekjaar=code --eb=bestand

De in het opgegeven bestand geplaatste opdrachten omvatten het invoeren van de openingsbalans, en de openstaande posten.Powered by Perl

Copyright © 2005-2015 Squirrel Consultancy. All Rights Reserved.
Deze site is gemaakt met de TT2Site Site Builder.
docs/yearend.html laatste aanpassing 28 juli 2010, 20:26:15