EekBoek Boekhouden

EekBoek

Electronisch Boekhouden voor het MKB
EekBoek
Documentatie » Opzetten administratie » Relaties


Bestand relaties.eb - Debiteuren en Crediteuren

Debiteuren en crediteuren vormen de relaties binnen het EekBoek pakket. Alle inkoop- en verkoop-, alsmede de meeste bankboekingen hebben te maken met relaties.

In EekBoek heeft elke relatie een code, de relatie-code. Dit is een serie van ten hoogste 10 tekens, die niet begint met cijfers gevolgd door een min-teken. Het meest gebruikelijk is een acroniem. Deze code moet uniek zijn per dagboek. Het is dus mogelijk dezelfde code te gebruiken voor een relatie die zowel debiteur als crediteur is.

Aan elke relatie zijn de volgende gegevens gekoppeld:

  • De volledige naam van de relatie;
  • Het dagboek waarin de boekingen met betrekking tot deze relatie moeten plaatsvinden.
    De aard van het dagboek (Inkoop/Verkoop) bepaalt of deze relatie een Crediteur or een Debiteur is;
  • De grootboekrekening waarop de boekingen met betrekking tot deze relatie standaard plaatsvinden.
    Boekingen kunnen uiteraard ook op andere rekeningen worden uitgevoerd, de standaardrekening wordt gebruikt indien geen andere rekening is opgegeven;
  • De BTW status van deze relatie.
    De BTW status kan zijn Normaal (standaard), Verlegd, Intra (intra-communautair, binnen de EU) of Extra (extra-communautair, buiten de EU)

Het bestand relaties.eb wordt gevuld met "relatie"-opdrachten als volgt:

relatie --dagboek=inkoop KPN "KPN Telecom BV" 6900

In dit voorbeeld wordt een crediteur (dagboek = Inkoop) aangemaakt met code "KPN" en omschrijving "KPN Telecom BV". De standaard-grootboekrekening voor deze crediteur is 6900.

De BTW status kan worden opgegeven door aan de opdracht de optie "--btw=status mee te geven, waarin status een van de waarden normaal, intra, extra of verlegd heeft.

Waarschuwing: BTW status verlegd wordt nog niet ondersteund.

Meerdere relaties kunnen in een enkele opdracht worden aangemaakt:

relatie --dagboek=inkoop \ KPN "KPN Telecom BV BV" 4900 \ XS4ALL "XS4All Internet Services BV" 4905 \ TPG "Posterijen" 4910

Let op het gebruik van de \ tekens om de opdracht te verlengen over meerdere regels.

Relaties kunnen later in een bestaande administratie worden toegevoegd door "relatie"-opdrachten aan de EekBoek shell te geven.Powered by Perl

Copyright © 2005-2015 Squirrel Consultancy. All Rights Reserved.
Deze site is gemaakt met de TT2Site Site Builder.
docs/setup/relaties.html laatste aanpassing 23 januari 2014, 14:16:05