EekBoek Boekhouden

EekBoek

Electronisch Boekhouden voor het MKB
EekBoek
Documentatie » De EekBoek shell » Opties


Command line opties

--boekjaar=code Selecteer een boekjaar uit een administratie die meerdere boekjaren omvat.
-c
--command
De rest van de opdrachtregel wordt als een EekBoek shell opdracht geïnterpreteerd.
-e
--echo
In batch mode worden alle ingelezen commando's ook weggeschreven (ge-echo-t) naar de standaard uitvoer.
--export export-parameters Exporteer een administratie.
Zie de EekBoek opdracht export voor details.
--import import-parameters Importeer een administratie.
Zie de EekBoek opdracht import voor details.
Deze opdracht impliceert --createdb.
--init Initialiseer een nieuwe administratie uitgaande van de vier bestanden die zich in de huidige directory bevinden.
Zie de EekBoek opdracht import voor details.

De volgende opdrachten zijn alleen voor experts.

--wizard Forceer het opstarten van de administratie selectie wizard ook als er een configuratiebestand in de huidige directory aanwezig is.
-D var=waarde
--define var=waarde
Definieer configuratievariabelen. var heeft de vorm sectie:naam
-f cfg
--config=cfg
Specificeert een configuratiebestand. Zie Configuratiebestanden.
De wizard wordt in dit geval niet opgestart.
-P
--printcfg
De rest van de opdrachtregel wordt geïnterpreteerd als namen van configuratie-variabelen en de bijbehorenden waardes worden uitgeprint. Zie Configuratiebestanden.
Deze optie moet als eerste op de commandoregel voorkomen.
--errexit Bij het verwerken van een serie opdrachten zal de EekBoek shell de verwerking direct afbreken na de eerste fout die optreedt.
Zie ook Configuratiebestanden.
-X De standaard-configuratiebestanden worden niet gelezen. Dit is uiteraard alleen zinvol in combinatie met --config. Zie Configuratiebestanden.


Powered by Perl

Copyright © 2005-2015 Squirrel Consultancy. All Rights Reserved.
Deze site is gemaakt met de TT2Site Site Builder.
docs/ebshell/clo.html laatste aanpassing 18 september 2012, 10:17:53