EekBoek Boekhouden

EekBoek

Electronisch Boekhouden voor het MKB
EekBoek
Documentatie » Overzichten » Resultatenrekening


De Verlies/Winst Rekening

De “Verlies/Winst Rekening”, “Resultatenrekening” of “Exploitatierekening” is een staat van opbrengsten en kosten (of baten en lasten), over de hele periode van het boekjaar.

Definities

De balanswaarde van een grootboekrekening is de waarde ingevoerd op de openingsbalans, vermeerderd met de waarde van alle op deze grootboekrekening uitgevoerde boekingen.

Het resultaat van een grootboekrekening is de waarde op het einde van de rapportage-periode verminderd met de waarde aan het begin van de rapportage-periode.

Syntaxis

result opties

Opties

--periode=periodeaanduiding De begin- en einddatum voor dit rapport. Deze datums moeten liggen tussen het begin van de administratie en de huidige datum.
--boekjaar=code Het boekjaar waarover de rapportage moet worden aangemaakt.
Deze optie kan niet worden gebruikt samen met --periode.
--detail=N Selecteert de verdichte vorm van rapportage, en bepaalt de mate van detail:
0  Geen detail, alleen totaal per hoofdverdichting.
1  Geen detail, alleen totaal per verdichting.
2  Alle resultaatrekeningen.

Zonder detailselectie wordt de onverdichte vorm van verlies/winst-rapportage aangemaakt.

--verdicht Een verkorte vorm voor --detail=2.
--output=file De uitvoer wordt naar het opgegeven bestand geschreven. De extensie van de bestandsnaam bepaalt de vorm waarin de rapportage plaatsvindt.
--page=regels Voor tekstuele rapportages, het aantal regels per pagina.
(Experimenteel)
--gen-type Bepaalt de vorm waarin de rapportage plaatsvindt. --gen-text, --gen-csv en --gen-html zijn vrijwel altijd mogelijk, overige waarden hangen af van de voor deze rapportage ondersteunde plug-ins.
--style=name Voor HTML uitvoer: specificeert de naam van de te gebruiken stylesheet.
Indien geen stylesheet wordt opgegeven wordt een stylesheet genoemd naar de rapportage gebruikt. Bijvoorbeeld, voor een balans rapportage wordt stylesheet css/balans.css gebruikt. Met de optie --style=other zou de gebruikte stylesheet worden: css/other.css
--title=text Voor HTML uitvoer: specificeert de titel van het document. Deze wordt opgenomen in de HTML <title>.

Zonder datum- en detail-opties wordt een rapportage op grootboekrekening aangemaakt over het lopende boekjaar.

Uitvoer (rapportage op grootboekrekening)

Verlies/Winst Periode: 2014-01-01 t/m 2014-12-31 EekBoek Demo Administratie 2014 EekBoek, 2014-12-31 RekNr Grootboekrekening Debet Credit ---------------------------------------------------------------------- ... 6900 Telefoon- en faxkosten 510,29 ... 8100 Omzet advisering 1200,00 ... << Winst >> 7079,81 ---------------------------------------------------------------------- TOTAAL Resultaten 8700,00 8700,00

Kopregels

Regel 1: De naam van dit rapport.
Regel 2: De rapportage-periode.
Regel 3: Links de naam van de administratie en rechts de programma-versie met de rapportagedatum.

Kolommen

RekNr
Het rekeningnummer van de grootboekrekening.
Grootboekrekening
De omschrijving van de grootboekrekening.
Debet
De debet waarde van het resultaat.
Credit
De credit waarde van het resultaat.

Uitvoer (verdichte rapportage)

Verlies/Winst Periode: 2014-01-01 t/m 2014-12-31 EekBoek Demo Administratie 2014 EekBoek, 2014-12-31 RekNr Verdichting/Grootboekrekening Debet Credit ---------------------------------------------------------------------- 6 Kosten 68 Afschrijvingen 6800 Afschr. kosten inv. & inr. 411,26 6810 Afschr. kosten computers 396,82 68 Totaal Afschrijvingen 808,08 69 Algemene kosten 6900 Telefoon- en faxkosten 510,29 6905 Internetkosten 269,42 6980 Bankkosten 32,40 69 Totaal Algemene kosten 812,11 6 Totaal Kosten 1620,19 ... << Winst >> 7079,81 ---------------------------------------------------------------------- TOTAAL Resultaten 8700,00 8700,00

Kopregels

Regel 1: De naam van dit rapport.
Regel 2: De rapportage-periode.
Regel 3: Links de naam van de administratie en rechts de programma-versie met de rapportagedatum.

Kolommen

RekNr
Het rekeningnummer van de grootboekrekening.
Verdichting/Grootboekrekening
De verdichting, dan wel de omschrijving van de grootboekrekening.
Verdichtingen zijn ingesprongen ten opzichte van de hoofdverdichtingen; grootboekrekeningen zijn op hun beurt weer ingesprongen ten opzichte van de verdichtingen.
Debet
De debet waarde van het resultaat.
Credit
De credit waarde van het resultaat.


Powered by Perl

Copyright © 2005-2015 Squirrel Consultancy. All Rights Reserved.
Deze site is gemaakt met de TT2Site Site Builder.
docs/reports/result.html laatste aanpassing 20 februari 2014, 14:51:36