EekBoek Boekhouden

EekBoek

Electronisch Boekhouden voor het MKB
EekBoek
Documentatie » Overzichten » Crediteuren


De Crediteurenboekingen

Dit overzicht geeft alle boekingen met betrekking tot één of meer crediteuren. Hieronder vallen zowel de inkoopboekingen als de betalingen.

Syntaxis

crediteuren opties selectie

Opties

--periode=periodeaanduiding De begin- en einddatum voor dit rapport. Deze datums moeten liggen tussen het begin van de administratie en de huidige datum.
--boekjaar=code Het boekjaar waarover de rapportage moet worden aangemaakt.
Deze optie kan niet worden gebruikt samen met --periode.
--output=file De uitvoer wordt naar het opgegeven bestand geschreven. De extensie van de bestandsnaam bepaalt de vorm waarin de rapportage plaatsvindt.
--page=regels Voor tekstuele rapportages, het aantal regels per pagina.
(Experimenteel)
--gen-type Bepaalt de vorm waarin de rapportage plaatsvindt. --gen-text, --gen-csv en --gen-html zijn vrijwel altijd mogelijk, overige waarden hangen af van de voor deze rapportage ondersteunde plug-ins.
--style=name Voor HTML uitvoer: specificeert de naam van de te gebruiken stylesheet.
Indien geen stylesheet wordt opgegeven wordt een stylesheet genoemd naar de rapportage gebruikt. Bijvoorbeeld, voor een balans rapportage wordt stylesheet css/balans.css gebruikt. Met de optie --style=other zou de gebruikte stylesheet worden: css/other.css
--title=text Voor HTML uitvoer: specificeert de titel van het document. Deze wordt opgenomen in de HTML <title>.

Selectie

Voor een selectief overzicht kunt u één of meer relatiecodes opgeven. Het resulterende overzicht zal dan alleen de boekingen met betrekking tot deze relaties tonen.

Zonder datum- en selectie-opties wordt een rapportage voor alle crediteuren aangemaakt over het lopende boekjaar.

Uitvoer

Crediteurenadministratie Periode: 2014-01-01 t/m 2014-12-31 EekBoek Demo Administratie 2014 EekBoek, 2014-12-31 Crediteur Datum Omschrijving Bedrag Openstaand Betaald Boekstuk ----------------------------------------------------------------------------------------- KPN 2014-01-15 ADSL + Telefoon 104,65 0,00 Inkoop:2 2014-01-31 *ADSL + Telefoon 104,65 Postbank:1 ... ---------- ---------- KPN Totaal 631,44 0,00 XS4ALL 2014-01-05 ADSL 23,18 0,00 Inkoop:1 2014-01-19 *ADSL 23,18 Postbank:1 ... ---------- ---------- XS4ALL Totaal 296,40 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------- Totaal 927,84 0,00

Kopregels

Regel 1: De naam van dit rapport.
Regel 2: De rapportage-periode.
Regel 3: Links de naam van de administratie en rechts de programma-versie met de rapportagedatum.

Kolommen

Crediteur
De relatiecode van de crediteur.
Datum
De datum van de boeking of betaling.
Omschrijving
De omschrijving van de boeking of betaling.
In geval van betaling zal de omschrijving beginnen met een ‘*’.
Bedrag
Voor boekingen: Het totale bedrag van de boeking.
Openstaand
Voor boekingen: Het bedrag dat na alle betalingen nog open staat.
Betaals
Voor betalingen: Het bedrag van de betaling.
Boekstuk
Het boekstuknummer van de boeking of betaling.
Totalen worden getoond per crediteur en voor alle crediteuren.


Powered by Perl

Copyright © 2005-2015 Squirrel Consultancy. All Rights Reserved.
Deze site is gemaakt met de TT2Site Site Builder.
docs/reports/crediteuren.html laatste aanpassing 20 februari 2014, 15:05:57