EekBoek Boekhouden

EekBoek

Electronisch Boekhouden voor het MKB
EekBoek
Documentatie » Boekingen » Verkoopfakturen


Verkoopfakturen

Verkoopfakturen worden geboekt in een dagboek van het type Verkoop. Zo'n dagboek heet typisch “Verkoop” of “Verkopen”. De keuze van de naam is vrij, en er mogen meerdere verkoopdagboeken tegelijk zijn.

De naam van de boekingsopdracht is gelijk aan die van het dagboek. We nemen hier als voorbeeld het dagboek “Verkoop”.

Zoals alle boekingen bestaat ook de verkoopboeking uit twee delen: de boekstukkop en een of meer boekstukregels.

Syntaxvoorbeeld van een boekstukkop:

verkoop:12 11-09-2014 Consultancy ACME

De onderdelen:

verkoop:12 Het boekstuknummer. Dit bestaat uit de naam van het dagboek en het (vrij te kiezen) boekstuknummer, gescheiden door een dubbele punt ':'.
Het volgnummer mag worden weggelaten, in welk geval EekBoek zelf een volgnummer toekent. Het verdient echter aanbeveling om altijd expliciet een volgnummer op te geven.
11-09-2014 De boekingsdatum in een van de ondersteunde vormen.
Consultancy De omschrijving van dit boekstuk.
Indien deze spaties bevat moeten er aanhalingstekens omheen worden geplaatst.
ACME De code van de debiteur. Conventioneel wordt deze in hoofdletters gegeven, maar dit is niet vereist.

Syntaxvoorbeeld van een boekingsregel:

Werkzaamheden 369,82 8900

De onderdelen:

Werkzaamheden De omschrijving van deze boekstukregel.
Indien deze spaties bevat moeten er aanhalingstekens omheen worden geplaatst.
Als de boekstukregelomschrijving leeg is, b.v. "", dan wordt de omschrijving van het boekstuk overgenomen.
369,82 Het bedrag.
Een te ontvangen bedrag wordt als positief bedrag opgegeven, een debitering als negatief bedrag.
Achter het bedrag mag een BTW-specificatie worden opgegeven.
8900 De grootboekrekening waarop dit bedrag moet worden geboekt. Deze rekening behoort een omzetrekening te zijn.

Zoals gezegd kan een boekstuk meerdere regels bevatten. Dit wordt voornamelijk bepaald door de aard van de faktuur. De som van alle bedragen is het boekstuktotaal. Dit wordt geboekt op de vaste tegenrekening voor verkoopboekingen (zie Koppelingen).

Let op: Als u opdrachten direct ingeeft in de EekBoek shell, moet de gehele opdracht op één enkele regel worden ingegeven! Dit in tegenstelling tot de zogenaamde batch mode, waarbij opdrachten over meerdere regels mogen worden ingegeven.

Aan een boeking kan ook een referentienaam worden toegekend met --ref=XXXX. De opgegeven code moet tenminste één letter of onderstreep bevatten. Bij het boeken van betalingen kan aan deze boeking worden gerefereerd door de relatiecode en referentie op te geven, gescheiden door een dubbele punt ':'.

Tot slot is het mogelijk het boekstuktotaal te verifiëren door aan de boekingsopdracht de optie '--totaal=bedrag' toe te voegen.

Creditering van verkoopfakturen

Met het crediteren van een verkoopfaktuur wordt deze niet automatisch als afgewerkt beschouwd. In het overzicht Openstaande Posten zullen dus zowel de oorspronkelijke, als de credit-faktuur worden getoond.

De beide boekingen dienen daarom tegen elkaar te worden weggeboekt in een memoriaalboeking, bijvoorbeeld:

memoriaal 20-11-2014 Creditering \ deb ACME 369,82 \ deb ACME -369,82


Powered by Perl

Copyright © 2005-2015 Squirrel Consultancy. All Rights Reserved.
Deze site is gemaakt met de TT2Site Site Builder.
docs/bookings/receivable.html laatste aanpassing 19 februari 2014, 16:38:35