EekBoek Boekhouden

EekBoek

Electronisch Boekhouden voor het MKB
EekBoek
Documentatie » Boekingen » Memoriaal


Het memoriaal

In dagboeken van het type Memoriaal kunnen vrije boekingen worden uitgevoerd, d.w.z. boekingen die niet zijn gekoppeld aan inkoop, verkoop, bank en kas. Een typisch voorbeeld zijn afschrijvingen en correcties.

Een memoriaal dagboek heet typisch “Memoriaal”. De keuze van de naam is vrij, en er mogen meerdere memoriaal-dagboeken tegelijk zijn.

Een memoriaal-boeking is in vrijwel alle opzichten hetzelfde als het boeken van een giro- of bankafschrift, op deze verschillen na:

  • Er hoeft geen grootboekrekening (tegenrekening) te zijn gekoppeld aan het memoriaal. Is dat niet het geval dan moet het boekstuktotaal nul zijn omdat een boeking immers altijd in balans moet zijn.
  • Vrije boekingen waarop BTW moet worden toegepast zijn niet zonder meer mogelijk. Indien er wordt geboekt op een grootboekrekening waaraan een BTW tarief is gekoppeld dan moet een expliciete BTW-specificatie worden meegegeven. Zonder deze specificatie krijgt u de waarschuwing: “Boekingen met BTW zijn niet mogelijk in een memoriaal. De BTW is op nul gesteld.”
Zie verder bij Giro- en Bankafschriften.


Powered by Perl

Copyright © 2005-2015 Squirrel Consultancy. All Rights Reserved.
Deze site is gemaakt met de TT2Site Site Builder.
docs/bookings/memorial.html laatste aanpassing 24 augustus 2008, 17:02:31