EekBoek Boekhouden

EekBoek

Electronisch Boekhouden voor het MKB
EekBoek
Documentatie


Koppelingen

Door middel van zogenaamde koppelingen kan een speciale betekenis worden toegekend aan grootboekrekeningen.

Bijvoorbeeld, de standaard tegenrekening voor inkoopboekingen heet conventioneel “Crediteuren”. In het schema kan deze koppeling worden aangegeven als volgt:

4100 C Crediteuren :koppeling=crd

De volgende koppelingen zijn mogelijk:

crd De standaard tegenrekening voor inkoopboekingen.
Deze koppeling moet in het schema voorkomen indien de adminstratie inkoopdagboeken heeft waaraan niet expliciet een rekeningnummer is verbonden.
deb De standaard tegenrekening voor verkoopboekingen.
Deze koppeling moet in het schema voorkomen indien de adminstratie verkoopdagboeken heeft waaraan niet expliciet een rekeningnummer is verbonden.
btw_ih De rekening voor BTW boekingen voor inkopen, hoog tarief.
Deze koppeling moet in het schema voorkomen als er BTW tarieven met deze tariefgroep zijn gedefinieerd.
btw_vh Idem, verkopen, hoog tarief.
Deze koppeling moet in het schema voorkomen als er BTW tarieven met deze tariefgroep zijn gedefinieerd.
btw_il Idem, inkopen, laag tarief.
Deze koppeling moet in het schema voorkomen als er BTW tarieven met deze tariefgroep zijn gedefinieerd.
btw_vl Idem, verkopen, laag tarief.
Deze koppeling moet in het schema voorkomen als er BTW tarieven met deze tariefgroep zijn gedefinieerd.
btw_ip Idem, inkopen, tarief ‘Privé’.
Deze koppeling moet in het schema voorkomen als er BTW tarieven met deze tariefgroep zijn gedefinieerd.
btw_vp Idem, verkopen, tarief ‘Privé’.
Deze koppeling moet in het schema voorkomen als er BTW tarieven met deze tariefgroep zijn gedefinieerd.
btw_ia Idem, inkopen, tarief ‘Anders’.
Deze koppeling moet in het schema voorkomen als er BTW tarieven met deze tariefgroep zijn gedefinieerd.
btw_va Idem, verkopen, tarief ‘Anders’.
Deze koppeling moet in het schema voorkomen als er BTW tarieven met deze tariefgroep zijn gedefinieerd.
btw_ok Rekening voor de betaalde BTW.
Deze koppeling moet in het schema voorkomen als de administratie BTW-plichtig is.
winst Rekening waarop het bedrijfsresultaat wordt geboekt.
Deze koppeling moet in het schema voorkomen.

Elke koppelingen mag ten hoogste éénmaal in het schema voorkomen.

Ongebruikte koppelingen worden bij het exporteren van het schema weggelaten.Powered by Perl

Copyright © 2005-2015 Squirrel Consultancy. All Rights Reserved.
Deze site is gemaakt met de TT2Site Site Builder.
docs/stdacc.html laatste aanpassing 28 juli 2010, 20:26:10