Installatie Oud

Uit EekBoek
Naar navigatie springenNaar zoeken springen

Deze pagina is oud. Ik raad u aan naar de Hoofdpagina te gaan.

Installatie EekBoek - alleen command line

EekBoek is op verschillende manieren te installeren afhankelijk van het gebruikte besturingssysteem. De meest voorkomende manieren zijn de volgende:

  • EekBoek is in sommige Linux distributies als package meegeleverd, en installatie kan dan met een enkel commando. Zie voor details de pagina Distributies.
  • EekBoek is opgenomen in CPAN, een platform om applicaties op een uniforme manier te installeren. Zie EekBoek installeren vanaf CPAN.
  • Als bovenstaande methoden niet uitvoerbaar zijn, of als er specifieke configuraties nodig zijn, dan kan EekBoek het beste vanaf source worden geinstalleerd. Zie EekBoek installeren vanaf source voor de release versie of GitRepository voor de ontwikkelversie.

Installatie EekBoek - met grafische user interface

EekBoek versie 2 biedt een Grafische User Interface. Hiervoor is de toolkit Wx (wxPerl) nodig. Deze kan soms wat lastig te installeren zijn. Hieronder enkele systemen met hoe daarop deze toolkit te installeren.

Databases voor EekBoek

EekBoek slaat de gegevens op in een database. Hiervoor kan SQLite worden gebruikt of PostgreSQL. Voor beginners is het aan te raden SQLite te gebruiken.

SQLite

SQLIte wordt standaard meegeleverd op de meeste Linux distributies. Verifieer of SQLite geinstalleerd is op uw computer:

which sqlite3

en er zal de volgende output volgen of een variatie daarop:

/usr/local/bin/sqlite3

Probeer anders:

sqlite3 -help

waarin een uitgebreide samenvatting volgt van het gebruik van SQLite.

PostgreSQL

PostgreSQL is een uitgebreidere database met meer mogelijkheden en vereist daardoor meer achtergrondkennis in het opzetten van EekBoek. PostgreSQL moet doorgaans afzonderlijk geinstalleerd worden op uw computer, omdat het niet standaard wordt geinstalleerd op de meeste distributies. Een uitgebreide uitleg van PostgreSQL staat op Postgresql.