GitRepository

Uit EekBoek
Naar navigatie springenNaar zoeken springen

De ontwikkelomgeving van EekBoek is gehuisvest in een git repository op GitHub. Deze repository bevat naast de sources ook hulpmiddelen waarmee de sources worden onderhouden. Veel van deze hulpmiddelen zijn ter informatie en verder niet gedocumenteerd en kunnen zonder vooraankondiging wijzigen. De commando's op deze pagina dienen als gewone user te worden uitgevoerd.

EekBoek opzetten van uit de Git repository

Git moet geinstalleerd zijn om de volgende instructies the kunnen gebruiken. Git installatie instructies voor Linux of FreeBSD.

U kunt een lokale kopie maken van de repository met het volgende commando:

git clone git://github.com/eekboek/eekboek

Om EekBoek te kunnen bouwen vanuit de ontwikkelomgeving moet eerst de volgende stap worden uitgevoerd:

cd eekboek
make bootstrap

Dit vereist dat u de GNU versie van het programma 'make' gebruikt. Heeft u dit programma niet, dan kunt u proberen of dit werkt:

make -f GNUmakefile bootstrap

Nadat de bootstrap is uitgevoerd, kunt u EekBoek bouwen op de gebruikelijke Perl-manier:

perl Makefile.PL
make all test

U kunt nu de nieuwe versie testen met:

blib/script/ebshell

Of de GUI versie met:

blib/script/ebwxshell

Om in een later stadium een nieuwe versie op te halen, dient u naar de "eekboek" directory te gaan die git de eerste keer heeft aangemaakt, en dan de volgende commando's uit te voeren.

git pull
make bootstrap
perl Makefile.PL
make all test

Het is nog niet mogelijk om een EekBoek source distributie aan te maken, omdat de daarvoor benodigde documentatiebestanden elders staan.