Postgresql

Uit EekBoek
Naar navigatie springenNaar zoeken springen

Een van de databases waarop EekBoek gebruikt kan worden is PostgreSQL. PostgreSQL is een enterprise-grade, relationele database en bovendien open source. Wanneer meerdere EekBoek-gebruikers gelijktijdig met dezelfde administaties moeten kunnen werken is PostgreSQL vereist. Hieronder staan de instructies voor installatie van PostgreSQL voor verschillende besturingssystemen.


Waarom PostgreSQL?

Eekboek is geschreven voor de volgende database engines: SQLite en PostgreSQL. Hoewel beide open source zijn, zijn er bepaalde redenen waarom voor PostgreSQL gekozen wordt:

 • PostgreSQL is bevat een user access laag, waardoor verschillende gebruikers in verschillende rollen kunnen aanloggen. Hierdoor kan iemand in de rol administrator alleen gebruikers aanmaken en rechten toekennen en iemand in de rol van gebruiker alleen boekingen invoeren, maar geen gebruikers aanmaken of rechten toekennen.
 • PostgreSQL is multi-user, zodat verschillende gebruikers tegelijkertijd boekingen kunnen invoeren.
 • PostgreSQL is gemaakt voor rapportages en datawarehousing; anders gezegd: PostgreSQL is goed schaalbaar. Voor de meeste EekBoek gebruikers zal dit geen overweging zijn, maar PostgreSQL databases kunnen makkelijker groeien tot meer dan een paar gigabyte en blijven ook dan nog stabiel draaien.
 • Als bijkomend voordeel is PostgreSQL optimaliseerbaar: door gebruik te maken van de eigenschappen van de specifieke hardware en software, kan de performance van PostgreSQL worden verhoogd.

Een aantal overwegingen om niet te kiezen voor PostgreSQL:

 • PostgreSQL is een complexer produkt, waardoor meer configuratie nodig is
 • PostgreSQL vereist meer administratieve handelingen
 • PostgreSQL wordt niet standaard geinstalleerd op Linux en FreeBSD systemen, zoals wel het geval is bij SQLite.

Installatie van PostgreSQL

Inleiding

Kijk altijd eerst of PostgreSQL geinstalleerd is. Voer daartoe het volgende shell commando uit:

which psql

of om te zien welke versie is geinstalleerd:

psql -v

De installatie van PostgreSQL is afhankelijk van het besturingssysteem.

Ubuntu

Zie hier voor installatie instructies: https://help.ubuntu.com/community/PostgreSQL. Deze pagina bevat ook instructies voor installatie van PgAdmin. Specifieke installatie instructies voor de installatie en het gebruik van PostgreSQL op een netwerk zie hier: PostgreSQL installatie op Ubuntu.

Fedora

PostgreSQL is standaard beschikbaar onder Fedora. Indien nog niet geïnstalleerd kun je met de standaard package manager het package 'postgresql' installeren. Wil je op je systeem ook de database server draaien dan moet je tevens het package 'postgresql-server' installeren.

Debian

De volgende procedure installeert PostgreSQL op een Debian systeem tesamen met alle package dependencies:

apt-get install postgresql postgresql-client

[placeholder voor specifieke installatie instructies]

FreeBSD

Op de volgende pagina staat een procedure voor de installatie van PostgreSQL op FreeBSD: Platform:FreeBSD#Installatie_PostgreSQL

Gebruik van PostgreSQL

Bij het gebruik van PostgreSQL moeten enkele aspecten in de gaten worden gehouden.

De vooronderstellingen zijn:

 • De database server draait op het systeem waarop ook de client (EekBoek) draait.
 • Indien een nieuwe administratie wordt aangemaakt wordt bovendien verondersteld dat de user die EekBoek draait het recht heeft om PostgreSQL databases aan te maken.
 • De user die EekBoek draait zonder username/password heeft toegang tot de eigen databases en die toegang wordt via een netwerk connectie verschaft.

Deze veronderstellingen zijn eenvoudig op de command line te verifieren:

$ createdb mydb
$ hostname
mypc.localdomain         <- Dit is je systeemnaam. Vul die in op de volgende regel.
$ psql -h mypc.localdomain mydb
psql (8.4.5)
Type "help" for help.

mydb=# \q
$ dropdb mydb

Als aan deze voorwaarden niet is voldaan moet de configuratiefile worden aangepast.

Je kunt daartoe eerst de wizard doorlopen. Na de vraag of de bestanden en de database moeten worden aangemaakt zal het foutlopen; daar even niets van aantrekken maar de wizard afbreken.

Open nu een terminal (command) window en ga naar de plek waar de administratieve gegevens staan. Daar vind je de files eekboek.conf, schema.dat, relaties.eb, opening.eb en mutaties.eb.

Met een editor pas je het bestand eekboek.conf aan. Het gaat om de [database] sectie:

[database]
name = mijn_eerste_eekboek_2010
driver = postgres

Voeg hier de benodigde gegevens toe, bijvoorbeeld:

user = mydbaccount
password = mySecretDbPassword
host = pgserver.mydomain.org

Er is nog een laatste mogelijke complicatie, namelijk dat je wel toegang hebt tot de PostgreSQL database maar deze niet zelf mag aanmaken. Vraag in dat geval de databasebeheerder of deze een database met de naam "eekboek_mijn_eerste_eekboek_2010" (dus de naam zoals in de [database] sectie is aangegeven, met daarvoor "eekboek_") wil aanmaken en zorgen dat jij het recht van gebruik hebt.

Sla het gewijzigde bestand op, en voer de volgende opdracht uit:

$ ebshell --init

Het aanmaken van de database en het initialiseren van de administratie moet nu zonder problemen verlopen.

Vervolgens kun je de administratie gewoon gebruiken met de GUI of CLI.

Tenslotte

PostgreSQL heeft een eigen licentie overeenkomst die afwijkt van die van EekBoek: http://www.postgresql.org/about/licence