EekBoek Boekhouden

EekBoek

Electronisch Boekhouden voor het MKB
EekBoek
Documentatie » Inleiding » Backups


Backups

Alle waardevolle computergegevens moeten goed beveiligd worden en de Eekboek boekhouding vormt daar geen uitzondering op. Toch biedt EekBoek in tegenstelling tot de meeste andere boekhoudpakketten geen backupfaciliteiten.

De reden daarvoor is eenvoudig: het zou overbodig zijn. Immers, in tegenstelling tot de meeste andere boekhoudpakketten slaat EekBoek de gegevens niet op in allerlei cryptische en moeilijk toegankelijke bestanden. Zoals eerder beschreven kan de volledige administratie worden vastgelegd in enkele tekstbestanden. En deze zijn erg gemakkelijk te backuppen. En natuurlijk brengt u of uw systeembeheerder deze bestanden onder een versiebeheersysteem zoals CVS of GIT.

Hetzelfde kan worden toegepast voor de actuele EekBoek database. Het database management systeem biedt de mogelijkheid om een actuele database te 'dumpen' in de vorm van een tekstbestand met SQL opdrachten waarmee de database kan worden gereconstrueerd. En dit tekstbestand kunt u weer onder een versiebeheersysteem brengen.

De aanbevolen werkwijze is daarom ook om periodiek, bijvoorbeeld elke nacht, een dump van de database te maken, deze te updaten in het versiebeheersysteem, en vervolgens de data in het versiebeheersysteem te backuppen op een verwijderbaar medium. Op deze wijze zijn niet alleen de actuele gegevens veilig, maar ook de historie ervan.Powered by Perl

Copyright © 2005-2015 Squirrel Consultancy. All Rights Reserved.
Deze site is gemaakt met de TT2Site Site Builder.
docs/intro/backups.html laatste aanpassing 28 juli 2010, 20:21:09