EekBoek Boekhouden

Rapporten

Electronisch Boekhouden voor het MKB
EekBoek
Rapporten » Proef- en Saldibalans


HTML versie
Proef- en Saldibalans Periode: t/m 2007-12-31 EekBoek Demo Administratie EekBoek, 2007-12-31 RekNr Grootboekrekening Debet Credit Saldo Db Saldo Cr -------------------------------------------------------------------------------------------- 1100 Inventaris en inrichting 1344,37 0,00 1344,37 1101 Afschrijving inv. & inr. 0,00 1716,07 1716,07 1110 Computers 13378,48 0,00 13378,48 1111 Afschrijving computers 0,00 12503,60 12503,60 2200 Debiteuren 10163,00 10163,00 2320 Postbank 10963,68 629,00 10334,68 3100 Kapitaal de heer/mevrouw 0,00 2443,18 2443,18 4100 Crediteuren 927,84 927,84 4200 BTW Verkoop Hoog 0,00 1463,00 1463,00 4220 BTW Inkoop Hoog 148,13 0,00 148,13 6800 Afschr. kosten inv. & inr. 411,26 0,00 411,26 6810 Afschr. kosten computers 396,82 0,00 396,82 6900 Telefoon- en faxkosten 510,29 0,00 510,29 6905 Internetkosten 269,42 0,00 269,42 6980 Bankkosten 32,40 0,00 32,40 8100 Omzet advisering 0,00 1200,00 1200,00 8300 Omzet editing 0,00 1000,00 1000,00 8400 Omzet cursussen 0,00 6500,00 6500,00 -------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAAL 38545,69 38545,69 26825,85 26825,85


Powered by Perl

Copyright © 2005-2015 Squirrel Consultancy. All Rights Reserved.
Deze site is gemaakt met de TT2Site Site Builder.
reports/proef.html laatste aanpassing 09 februari 2010, 14:57:16