Testen

Uit EekBoek
Naar navigatie springenNaar zoeken springen

In feite omvat de testen van EekBoek de volgende dingen:

 • de basis-tests
 • de installatie verificatie procedure
 • administratie-test framework.

De opdracht ./Build test voert alle beschikbare tests uit. Dat zijn op dit moment de basis tests en de installatie verificatie procedure (IVP). Dit testproces omvat het uitvoeren van alle t/*.t files, dus alle files met .t extensie in de t directory.

De IVP verifieert met de beschikbare database drivers vrijwel alle aspecten van het administratie voeren. Met andere woorden, als de IVP geslaagd is, dan zal EekBoek ook functioneel correct werken, behoudens nog niet ontdekte bugs. De IVP tests zijn t/91_ivp_sqlite.t en t/92_ivp_postgres.t. Beide files maken gebruik van gemeenschappelijke code in 90_ivp_common.pl en data in t/ivp .

Interessanter is het (nog in ontwikkeling zijnde) test framework, dat hieronder staat afgebeeld. Tests die met dit framework worden gemaakt, worden straks ook meegenomen in de ./Build test.

Test framework

Er is een test framework waarmee het eenvoudig is om functionele tests uit te voeren. Je zet de bekende vier bestanden in een directory, voegt een bestandje "tests.eb" toe en het framework zorgt ervoor dat de administratie wordt aangemaakt en de tests gedraaid. De tests worden geacht rapporten te produceren die dan worden gecontroleerd aan de hand van meegeleverde referentie-rapporten.

Bijvoorbeeld de inhoud van de directory t/admtest_btw:

t/admtest_btw.t
t/admtest_btw/eekboek.conf
t/admtest_btw/mutaties.eb
t/admtest_btw/opening.eb
t/admtest_btw/relaties.eb
t/admtest_btw/schema.dat
t/admtest_btw/tests.eb
t/admtest_btw/ref/btwall1.txt
t/admtest_btw/ref/btwall2.txt 

De eigenlijke test file is:

t/admtest_btw.t 

en die bevat enkel:

our $tag = "admtest_btw"; 
our $dbdriver = "postgres"; 
unshift( @INC, "t" ) if -d "t"; 
require " admtest_common.pl"; 

De tests.eb bevat:

btwaangifte --output=btwall1.txt 
export --file=foo.ebz --single --nototals 
import --file=foo.ebz 
btwaangifte --output=btwall2.txt 

De aangemaakte rapporten worden vergeleken met de referentie-rapporten:

t/admtest_btw/ref/btwall1.txt 
t/admtest_btw/ref/btwall2.txt 

Een enkele test kan worden gedraaid met de opdracht:

prove [ -l | -b ] [ -v ] t/testnaam.t 

Prove is een command-line tool voor het draaien van tests tegen een bepaald test harnas. Kijk op man prove voor de mogelijkheden en de opties.

De uitvoer van "prove -b -v t/admtest_btw.t" is dan:

t/admtest_btw.t .. 1..12 ok
1 - use IPC::Run3; ok
2 - writable output dir ok
3 - file is present: eekboek.conf ok
4 - file is present: schema.dat ok
5 - file is present: opening.eb ok
6 - file is present: relaties.eb ok
7 - file is present: mutaties.eb ok
8 - file is present: tests.eb ok
9 - initialise database ok
10 - running tests ok
11 - verification: btwall1.txt ok
12 - verification: btwall2.txt ok
ok
All tests successful.
Files=1, Tests=12, ...
Result: PASS --