Platform:Netwerkclient-oud

Uit EekBoek
Naar navigatie springenNaar zoeken springen

De eerste client

Bij oudere versies van Eekboek kan er in de wizard geen hostname, username, paswoord en poort worden ingevuld en zal er een foutmelding volgen bij het aanmaken van de database. Hier moeten de gegevens met de hand in het configfile worden gezet.

Normaal worden de configfiles opgeslagen in een directory /home/user/.eekboek/admdir/naam/eekboek.conf of C:\documents and settings\user\eekboek\admdir\naam\eekboek.conf (zoek eventueel op "admdir"). Hierin moet dan iets dergelijks komen te staan:

[database]
name    = boekhouding_2010
driver   = postgres
host    = 192.168.0.41
port    = 5432
user    = ebuser
password  = eekboek

De regel met "port" kan ook worden weggelaten als je poort 5432 gebruikt.

Hierna kan de database vanuit deze directory op de commandline worden aangemaakt en ingericht met:

ebshell --init

Waarschuwing: Mocht er al een boekhouding bestaan onder deze naam in PostgreSQL, en deze database is aangemaakt zoals beschreven op deze pagina, dan zal deze worden overschreven.

Volgende clients

In de wizard kies je voor een nieuwe boekhouding. Wat voor boekhouding je kiest is verder niet erg van belang want de boekhouding wordt later gewist. Je kiest geen postgresql maar sqlite en maakt de wizard verder af, er wordt dus een sqlite boekhouding aangemaakt.

Nu ga je naar de directory waarin de boekhouding staat (zie "De eerste client") en je wist daar alle bestanden behalve eekboek.conf, wat je gaat aanpassen. Doe dit op dezelfde manier als bij "De eerste client". Uiteraard hoeft er nu geen database meer te worden aangemaakt op de server want die is er al, dus "ebshell --init" moet niet worden uitgevoerd. Waarschuwing: als je toch "ebshell --init" uitvoerd wordt de bestaande database op de server gewist.

Terug naar Platform:Netwerk