EekBoek:Algemeen voorbehoud

Uit EekBoek
Naar navigatie springenNaar zoeken springen

Er is geen garantie aangaande de juistheid van de artikelen

Deze internet-encyclopedie wordt uiteindelijk geschreven door het publiek. Hoewel vrijwel iedereen die deelneemt ernstig probeert correcte informatie te verstrekken kan er wat dat betreft geen garantie gegeven worden. Iedereen die zichzelf kennelijk deskundig acht, mag wijzigingen in de tekst aanbrengen. Wel zal een duidelijke fout in het algemeen andere deelnemers betrekkelijk snel opvallen en worden gecorrigeerd. Zoals de ervaring van de deelnemers leert, is de tendens dat artikelen steeds uitgebreider en juister worden; incidenteel zal een terugval kunnen voorkomen.
Het is dan ook verstandig om naast deze encyclopedie ook andere naslagwerken of specialistische boeken te raadplegen.

Ziet u een onjuistheid?

Als u meent een fout te bespeuren, staat het u vrij die - als u zeker bent - zelf meteen te verbeteren, of - als u niet zover wilt gaan - een opmerking hierover te maken op de overlegpagina die bij iedere pagina hoort. We willen u ook van harte aanmoedigen dit te doen.

Aansprakelijkheid

De vrijwilligers die deze encyclopedie schrijven (en dat is het publiek, dus ook uzelf) aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de gegeven informatie. Ze kunnen zelfs niet garanderen dat de auteurs zorgvuldigheid hebben betracht bij het formuleren van de artikelen. Gebruik van de informatie is geheel vrij, maar wel voor eigen risico.
Er zijn gebruikers (moderators) die extra mogelijkheden op technisch niveau hebben op deze website, zoals het verwijderen van pagina's, beveiligen van pagina's en het ontnemen van schrijfrechten aan gebruikers. Dit zijn mogelijkheden die gewone gebruikers niet hebben. Deze groep van vrijwilligers zijn niet de webmasters maar eerder de conciërges van Wikipedia. Het is een uitvoerende functie.
Als er volgens u een probleem is, neem dan eerst informeel contact op met de gebruikers om het probleem kenbaar te maken en te zoeken naar een oplossing.
Wanneer u een formele klacht wilt indienen, dient u contact op te nemen met Squirrel Consultancy.

Auteursrecht teksten

Al het tekstuele materiaal op deze wiki valt onder de GNU/FDL-licentie en de CC-BY-SA-3.0-licentie. Indien u een stuk ziet dat is overgenomen van elders, zonder toestemming van de auteursrechthebbende, meld het dan of verander de tekst zelf. Vermeld wel in de bewerkingssamenvatting de reden van de verandering of verwijdering.

Auteursrecht afbeeldingen, audio, video en andere media

Voor de afbeeldingen, audio, video en andere media op Wikipedia geldt dat deze niet allemaal vallen onder de GNU/FDL-licentie of de CC-BY-SA-3.0-licentie. Er kan dus sprake zijn van beperkingen op het gebruik. De gebruiker van deze wiki is zelf verantwoordelijk om hierop te letten. Door op een afbeelding of link naar de beschrijvingspagina van een ander medium in een artikel te klikken kan zekerheid worden verkregen over de voorwaarden waaronder de afbeelding gebruikt kan worden. Als niets bij de afbeelding is vermeld over de auteursrechten, dan moet er van uitgegaan worden dat er externe auteursrechten op de media rusten.