EekBoek Boekhouden

EekBoek

Electronisch Boekhouden voor het MKB
EekBoek


Inhoud

Voor een volledige, gedetailleerde lijst van veranderingen zie het bestand CHANGES.

LEES OOK HET ITEM "MIGRATIE" AAN HET EIND VAN DIT BESTAND.

Raadpleeg de EekBoek wiki om EekBoek op uw systeem te installeren.

Wijzigingen in EekBoek 2.03

Overzicht

Bijlagen bij boekingen

Alle boekingen kunnen een bijlage krijgen door aan de boekingsopdracht de optie --bijlage=bestand mee te geven.

  triodos:5 01-05  "Afschrift 05 2017" --saldo=1.234,56 \
    --bijlage=Afschriften/Triodos-2017-05.pdf \
    ...

Het genoemde bestand, bijvoorbeeld de faktuur, wordt in de database opgenomen en kan later worden ingezien met de bijlage opdracht.

bijlage triodos:5
  bijlage triodos:5 --output=bijlage.pdf

Taalinstellingen

De mogelijkheid om een taal in te stellen is vervallen. Met name de gebrekkige implementatie van de ondersteuning van vertaalsystemen leverde meer problemen dan voordelen op.

Documentatie

De on-line documentatie wordt niet langer los meegeleverd. De documentatie is beschikbaar in de hulp-browser en op de web site.

Migratie

De database-structuur is gewijzigd. Auto-migratie is beschikbaar. Het wordt echter ten sterkste aangeraden VOOR INSTALLATIE VAN 2.03 eerst een export te doen, en deze na installatie van 2.03 te importeren.

Bugfixes

Zoals gebruikelijk zijn er verschillende bugs gefixed. Ook zijn er aanpassingen gemaakt ten behoeve van nieuwe Perl versies. Dank aan allen die hebben meegewerkt aan het vinden en oplossen van deze bugs.

Diversen

Deze release is het resultaat van een grootscheepse opruimaktie. Veel oude, overbodige en anderszins ongebruikte code is verwijderd wat leidt tot een stabieler en beter te onderhouden produkt.

Wijzigingen in EekBoek 2.030.1

Deze fix-release bevat enkele aanpassingen ten behoeve van Perl implementaties ouder dan 5.16.Powered by Perl

Copyright © 2005-2018 Squirrel Consultancy. All Rights Reserved.
Deze site is gemaakt met de TT2Site Site Builder.
relnotes-2.03.html laatste aanpassing 13 december 2018, 22:50:01