EekBoek Boekhouden

EekBoek

Electronisch Boekhouden voor het MKB
EekBoek


Inhoud

Voor een volledige, gedetailleerde lijst van veranderingen zie het bestand CHANGES.

LEES OOK HET ITEM "MIGRATIE" AAN HET EIND VAN DIT BESTAND.

Raadpleeg ‘Installeren’ en ‘Download’ op de EekBoek wiki om EekBoek op uw systeem te installeren.

Wijzigingen in EekBoek 2.02

Overzicht

Wijzigingen in de BTW tariefcodes

BTW codes mogen nu alfanumeriek zijn

Bijvoorbeeld:

BTW Tarieven
  ...
  Hoog19  BTW 19% incl.     :tariefgroep=hoog :perc=19,00
  Laag   BTW 6,0% incl.     :tariefgroep=laag :perc=6,00

De codes worden hoofdletterongevoelig toegepast.

Numerieke BTW codes voor grootboekrekeningen worden uitgefaseerd.

Deze dienen te worden vervangen door de corresponderende tariefgroep.

BTW codes kunnen worden gebruikt in boekingen

Dit kon al voor numerieke codes, en aanduidingen als H, L, en zo.
Postfix + en - zijn nu toegestaan op alle BTW codes. Het verdient aanbeveling het gebruik van de numerieke codes uit te faseren.

  inkopen 02-01 "Telefoon + ADSL" XS4ALL \
    "Mail"              18,30@Hoog19- 6905 \
    "ADSL"              33,61@Hoog19- 6905

Het toegepaste BTW tarief wordt getoond in het journaal

Hiermee kan snel visueel worden vastgesteld of de juiste BTW code is opgegeven bij een boekstukregel.

Datum    Boekstuk/Grootboek  Rek   Debet  Credit  BTW % Tarief  Boekstuk/regel      Relatie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2012-01-11 Inkopen:27                           Contributie 2012     FNVZZP
2012-01-11  BTW Inkoop Hoog  4220  31,13                BTW Contributie 2012
2012-01-11  Vakbond      6320  163,87       19,00 Hoog    Contributie 2012
2012-01-11  Crediteuren    4100       195,00           Contributie 2012
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Totaal Boekstuk 46     195,00  195,00

BTW codes kunnen een begin- en/of einddatum toegekend krijgen

Een waarschuwing wordt gegeven wanneer een boeking een btw code heeft die nog niet, of niet meer, geldig is.

  Hoog19  BTW 19% incl.     :tariefgroep=hoog :perc=19,00 :tot=2012-10-01
  Hoog21  BTW 21% incl.     :tariefgroep=hoog :perc=21,00 :vanaf=2012-10-01

Let op: de 'tot' datum is tot, en niet tot en met.

Het is mogelijk in boekingen om de btw code automatisch te laten corrigeren. Daarbij moet rekening worden gehouden met het feit dat wettelijk de leverdatum van het product of dienst bepalend is, niet de boekingsdatum of de factuurdatum. Als dat geen probleem is, dan kan de volgende setting in de EekBoek config worden aangebracht:

[strategy]
btw_adapt = 1

EekBoek zal nu voor boekingen waarvoor de btw code niet geldig is proberen de juiste, wel geldige, btw code toe te passen. Uiteraard wordt daarvan melding gemaakt.

Niet-eenduidig gebruik van @H en @L codes geeft een melding

Een melding wordt gegenereerd wanneer in een boeking een BTW aanduiding wordt gebruikt als @H of @L, terwijl in het schema meerdere BTW tarieven zijn gedefinieerd met tariefgroep 'hoog' resp. 'laag'. In deze gevallen wordt het tarief met de laagste code gebruikt.

Auto-migratie

De auto-migratie faciliteit van EekBoek voert automatisch de volgende wijzigingen door in uw administratie:

 1. De BTW en Journaal tabellen worden bijgewerkt met nieuwe attributen.
 2. Bestaande BTW tarieven van 19% en tariefgroep Hoog worden gemarkeerd als geldig tot 1-10-2012.
 3. Twee nieuwe BTW tarieven met naam 'H21' (inclusief) en 'H21-' (exclusief) worden aangemaakt en gemarkeerd als geldig vanaf 1-10-2012.

Na de migratie

De veronderstelling is dat in het schema alle koppelingen tussen grootboekrekeningen en BTW tariefcodes zijn gemaakt op basis van het nu nog huidige 19% tarief.
Indien niet gebruik gemaakt wordt van de btw_adapt strategie dan moeten alle boekingen met levering na 1 oktober expliciet worden voorzien van @h21 of @h21+ (inclusief) dan wel @h21- (exclusief).

De verwachting is dat de periode september-november de boekingen soms handmatig zullen moeten voorzien van een code, en dat daarna de btw_adapt strategie het werk betrouwbaar overneemt. Hou niettemin altijd het journaal in de gaten of het juiste tarief is toegepast!

Hint: Neem in de EekBoek config op:

[preferences]
journal = 1

Hiermee wordt na elke boeking automatisch de betreffende journaalrapportage getoond.

On-line hulp

De GUI versie van EekBoek heeft nu een on-line hulpfaciliteit.

Wizards

Met de GUI versie van de EekBoek wizard is het nu mogelijk om een administratie op te zetten die gekoppeld is aan een bestaande administratie op een server. Hiervoor is het gebruik van de PostgreSQL database vereist.

Boekingen

Voor het afletteren wordt de boekingsdatum gebruikt, en niet langer de boekingsvolgorde.

Rapporten

In het journaal wordt het toegepaste BTW tarief getoond.

Configuratiebestand

Nieuwe settings in het configuratiebestand:

[shell]
errexit = 1

Verwerking wordt afgebroken indien fouten worden gedetecteerd. Dit is een manier om de shell optie --errexit permanent aan te zetten.

[strategy]
btw_adapt = 1

EekBoek zal voor boekingen waarvoor het BTW tarief niet geldig is proberen het juiste, wel geldige, BTW tarief toe te passen.

Migratie

De database-structuur is gewijzigd. Auto-migratie is beschikbaar. Het wordt echter ten sterkste aangeraden VOOR INSTALLATIE VAN 2.02 eerst een export te doen, en deze na installatie van 2.02 te importeren.

Bugfixes

Zoals gebruikelijk zijn er verschillende bugs gefixed. Dank aan allen die hebben meegewerkt aan het vinden en oplossen van deze bugs.

Packaging

Met ingang van deze release worden installeerbare kits beschikbaar gesteld voor verschillende platforms. Met behulp van de Cava Packager wordt EekBoek gepackaged met Citrus Perl en alle verder benodigde libraries en modules, waarna van dit package een installeerbare kit wordt gemaakt.

Het grote voordeel van deze aanpak is dat de gebruiker zich niet langer hoeft te bekommeren om de installatie van Perl, wxWidgets, enzovoorts. Alles zit verpakt in de kit.

Installeerbare kits zijn beschikbaar voor:

 • Microsoft Windows (GUI installer)
 • Linux (GUI of command line installer)
 • Mac OSX (DMG container)

Alle kits zijn beschikbaar op SourceForge.

De interne structuur van de EekBoek bestanden is gewijzigd om deze packaging mogelijk te maken. Dit heeft verder geen consequenties voor het normale gebruik.

Uitfasering EekBoek repositories

Met het beschikbaar komen van standaard EekBoek kits voor verschillende systemen is het niet langer van belang eigen repositories te onderhouden. De volgende repositories zullen daarom worden uitgefaseerd:

 • http://www.eekboek.nl/repo/debian/
  EekBoek zit in de standaard Debian repositories

 • http://www.eekboek.nl/repo/debian-testing/
  Test versies kunnen worden aangemaakt vanuit de GIT repository

 • http://www.eekboek.nl/repo/fedora/
  EekBoek zit in de standaard Fedora repositories

 • http://www.eekboek.nl/repo/fedora-testing/
  Test versies kunnen worden aangemaakt vanuit de GIT repository

 • http://www.eekboek.nl/repo/macosx/
  DMG container beschikbaar op SourceForge

 • http://www.eekboek.nl/repo/macosx-testing/

 • http://www.eekboek.nl/repo/ubuntu_10.10/

 • http://www.eekboek.nl/repo/windows/
  Installer beschikbaar op SourceForge

 • http://www.eekboek.nl/repo/windows-testing/
  Test versies kunnen worden aangemaakt vanuit de GIT repository

Diversen

Grote delen van EekBoek zijn inmiddels vertaald in het Engels. Binnenkort zal een engelstalige productieversie worden gelanceerd.

Wijzigingen in EekBoek 2.02.02

Overzicht

Deze versie is een bugfix release.

Er is gebleken dat bij het bepalen van de periode maart 2013 per ongeluk de data 2013-03-01 t/m 2013-03-30 werd gebruikt. De fout werd veroorzaakt doordat precies op 30 maart de zomertijd is ingegaan.

Let op: Dit kan mogelijke consequenties hebben voor een BTW-aangifte die eindigde in maart 2013, dus een aangifte over de maand maart, of een over het eerste kwartaal van 2013. Maak daarom eerst een afdruk van de BTW-aangifte zoals gedaan is met EekBoek 2.02.00, en maak na de upgrade een nieuwe afdruk met EekBoek 2.02.02. Eventuele verschillen kunt u verrekenen met de eerstvolgende BTW-aangifte.

Wijzigingen in EekBoek 2.02.04

Overzicht

Deze versie is een bugfix release.

Op sommige systemen crashte de GUI shell wanneer bij het bekijken van een rapport window op de [Opslaan] button wordt gedrukt.

Op Windows systemen werkten de pijltjestoetsen niet in command line mode.

Wijzigingen in EekBoek 2.02.05

Overzicht

Deze versie is een bugfix release.

De nieuwste (ontwikkel-)versies van Perl (vanaf 5.23.8) zijn strenger in wat ze wel en niet toelaten, en vallen over een kleinigheidje in de EekBoek code.Powered by Perl

Copyright © 2005-2017 Squirrel Consultancy. All Rights Reserved.
Deze site is gemaakt met de TT2Site Site Builder.
relnotes-2.02.html laatste aanpassing 01 februari 2017, 12:54:27